Hantering av personuppgifter HMA

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDRP och registrerar personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund enligt köpeavtalet.

Vi behöver uppgifterna bland annat för att på ett tryggt sätt kunna hantera och slutligen delge dig provresultatet och kommer inte att använd dem i något annat sammanhang. Personuppgifterna hanteras under sekretess och lagras endast här hos oss i våra register. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon tredje part och registreringen plockas bort och raderas sex månader efter registreringsdatum.
 
Om du vill skicka uppgifter till oss som handlar om din hälsa (känsliga uppgifter) så ber vi dig att inte använda e-post. Naturligtvis är det upp till dig att göra så, men e-post anses inte vara en säker kommunikationsväg ur integritetssynpunkt och vi rekommenderar därför att du istället skickar uppgifterna med vanlig post.
 
Om ditt mail gäller ett pågående ärende kan vi använda personuppgifter för att behandla ärendet, men ibland får du svar via vanlig post, vilket då har syfte att skydda din integritet.
Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor angående hur vi hanterar personuppgifter, om du ångrar dig angående din registrering eller om du anser att det finns felaktigheter som bör rättas till.

UPPDATERADE VILLKOR FÖR DIG SOM TRÄNAR HOS PURE LIVING SWEDEN

Vi har uppdaterat våra villkor och vår integritetspolicy till den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Här kan du läsa mer om hur vi på Pure Living Sweden behandlar dina personuppgifter.

ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa villkor gäller dig som anlitar mig för personlig träning, livsstilshjälp, anmäler dig till kurs, workshop eller övriga event med Pure Living Sweden eller som på annat sätt kontaktar eller följer Pure Living Sweden.

FÖRMÅNER ERBJUDANDEN OCH INFORMATION
Du får ta del av olika erbjudanden och förmåner, inbjudningar till event samt våra nyhets- och inspirationsutskick.

KOMMUNIKATION
Vi kommunicerar erbjudanden, inbjudningar och information via e-post, sms och via vår hemsida samt via våra sociala kanaler såsom Facebook och Instagram.

LAGRINGSPERIOD
Under tiden du är kund via personlig träning, kostrådgivning eller liknande behåller vi dina uppgifter. Efter avslutat samarbete mellan dig som kund och oss kommer vi att behålla dina personuppgifter under 12 månader för att därefter radera dem. Önskar du få dina personuppgifter raderade tidigare ber vi dig meddela oss på jessica@pureliving.nu.

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi på Pure Living Sweden vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Här förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder din personliga information samt informerar dig om dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTER SOM DU HAR LÄMNAT TILL OSS
Vi behandlar information om dig som du själv lämnar i samband med att du deltar vid en konsultation, livsstilscoachning, personlig träning eller en av våra kurser, workshops eller andra event för att kunna tillhandahålla dig rätt service och för att kunna administrera kundförhållandet.

Nedan kan du enkelt läsa i vilken omfattning och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter: ADMINISTRATION AV KÖP AV PT, KURS, WORKSHOP ELLER ANNAT EVENT (INKL. FAKTURERING) • Namn • Personnummer • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) • Betalningsinformation och historik • Köpinformation • Anmälan och ev. anteckningar som du lämnar i samband med anmälan eller förfrågan • kursutvärderingar/Hälsodeklaration.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Dina kontaktuppgifter används vidare för information- och nyhetsutskick (inklusive marknadsföring) per e-post, sms samt och per post samt via våra sociala kanaler som Facebook och Instagram. Observera att du när som helst kan anpassa genom vilka kanaler du önskar att Pure Living Sweden kontaktar dig eller helt avregistrera dig från utskick. Gällande sociala medier, måste du själv göra egna inställningar kring intresse och säkerhet på dina egna konton.

DELTAGANDE I TÄVLINGAR
Dina kontaktuppgifter (inklusive personnummer) behandlas vid deltagande i en tävling eller ett event som Pure Living Sweden tillhandahåller samt vid förmedling av eventuella vinster som presentkort eller produkter.

FOTO- OCH VIDEOMATERIAL
Vid deltagande vid kurser, workshops eller andra event hos oss kan vi komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i våra sociala medier (såsom Facebook, Instagram m.m.) samt återges på vår hemsida, vår blogg, i våra nyhet- och informationsutskick samt i vår övriga marknadsföring. Genom att delta vid kurser, workshops eller andra event förutsätter vi att du accepterar att vi använder foto- och videomaterial för ovan nämnda syften. I annat fall, meddela gärna om så inte är fallet till jessica@pureliving.nu.

VAR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Ex kan vi komma att samla in uppgifter från sociala medier.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Dina personuppgifter hanteras endast av oss Pure Living Sweden och ett s.k. personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har ett skriftligt avtal med vår personuppgiftsbiträde genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav. Vi har personuppgiftsbiträde som hjälper oss med: • Fakturering och betallösningar • Bokföring och bokslut

HUR KONTAKTAR DU OSS VID FRÅGOR OM DINA PERSONUPPGIFTER?
Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns att läsa på vår hemsida. Om något i vår policy skulle förändras kommer vi att meddela dig via personligt utskick. Om du har frågor kring vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill ändra något i dina personuppgifter är du välkommen att kontakta mig på jessica@pureliving.nu.
Pure Living Sweden. Kårarp 25, 31293 Laholm. 0709-664530. Org. Nr. 840502-3204