Varför du bör vara försiktig med smärtstillande & antiinflammatoriska medel...

Många smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel tillhör gruppen Non-Steroid-Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS). Deras verkningsmekanism är att hämma ett enzym (COX) som omvandlar arkidonsyran (omega-6-fettsyra) till PGE2 (en slags prostaglandin). 
När arkidonsyra har utsöndras är det ett tecken på inflammation och när arkidonsyra har frisätts omvandlar olika enzymer arkidonsyra till olika inflammatoriska markörer, en av den är just prostaglandiner. PGE2 orsakar inflammation, smärta och feber.
Det kan verka lockande att hämma denna omvanlig för vem vill ha dessa symtoim? Är det lika lockande att för tillfället dämpa symtomen om du visste att det finns en koppling till hjärt-kärsjukdom efter bara 14 dagars användning?

Vad händer då?
NSAIDS hämmar bildningen av PGE2 men också andra viktiga prostaglandiner som spelar en viktig roll för bland annat blodtrycksreglering och blodkoagulering. NSAIDS leder till biverkningar i magsäcken men också på hjärt-kärlsystemet. Detta är anledningen varför många upplever att maghälsan försämras när du äter smärtstillande. 

SJälvklart kan smärtstillande behövas, men du bör kanske tänka 1, 3 eller 5 gånger innan du tar det?