Tandhälsa

Hur viktigt är det att vi borstar med flour elller ligger vikten på att vi återigen inte kan tro att plåster hjälper mot bakomliggande orsaker? 
Karies har minskat avsevärt sedan 40-50-talet men nu ser man en liten ökning av karies hos barn. Folktandvården slår stora slag för användandet av flour. Själv använder ingen av oss det här hemma men försöker vara noga med att borsta tänderna och att se till att vi inte äter snabba kolhydrataer, raffinerade produkter och äter/dricker socker.

Kolhydrater består av sockerarter eller stärkelser. Sockerarterna sackaros, fruktos och glukos ger upphov till ungefär samma låga pH i plack .
Djurförsök visar att sackaros är mer benäget att bilda karies än fruktos och glukos. Det som många tror är att det enbart är sockerarterna som är avgörande för vår tandhälsa "det är inte bra att äta godis för då får man hål i tänderna". Stärkelser som snabbt bryts ner i munhålan har samma effekt. Så att äta långsamma kolhydrater har inte bara effekt på till exempel vårt blodsocker utan också vår munhälsa. Nyckeln verkar även här vara att tänka på livsmedel med lågt GI.

Salivet är vårt första skydd.  Om salivutsöndringen minskar ökar risken för såväl karies.