Surfplattenacke, blått ljus och att begränsa

Först var det musarm, sedan sms-tumme och nu surfplatte-nacke och sömnstörningar? Vad säger det, jo att vi behöver begränsa vår användning av den digitala världen. En sak som min man kom hem och sa som jag inte ens har reflekterat över, att Google, Amazon, Netflix, Viaplay m.fl. tar på naturen resurser och att vi också här kan välja mer eller mer eller mindre miljövänligt. För mig var det, va? Okej, ska jag behöva tänka på miljön här med!? Jajjemen, det finns de som använder kolkraft och de som använder förnybar energi! Vem bör du sponsra? Här kan absolut vi bli bättre om vi ändå ska använda oss av digitaliseringen.
Det finns också de studier som tyder på att skriva för hand är oerhört viktigt för vår kreativitet. Vi är snabbare på att skriva på ett tangentbort men producerar fler kreativa idéer när vi skriver för hand. Att få en fin och läsbar handstil skapas tidigt. Det har också visat sig att de som skriver för hand (t.ex. vid en föreläsning och gör anteckningar) har lättare att minnas. Detf inns väl inget härligare än att få ett handskrivet vykort/brev? 

Nu över till rubriken!

Varför bör vi undvika blått ljus vid fel tillfälle? Är det bara positivt med vår digitala värld? Hur hör ohälsa ihop med digitaliseringen?

Förutom att digitaliseringen gör att vi blir mer stillasittande och måste medvetet tänka på att ta promenader, träna och tänka på när vi utsätter oss för blått ljus och strålning så att det inte sker vid fel tillfälle.

Jag använder teknik i min vardag absolut, jag ser i stort sett aldrig på TV-kanaler utan enbart på smart-tv;n där jag kan välja att se det jag vill och välja bort reklam. Vi sätter oss i soffan kring 21-tiden och lägger oss 22, så det är vår TV-tid. 

Ljus är en form av elektromagnetisk strålning
Blått ljus undertrycker melatoninproduktionen. Melatonin är ett hormon som är helt avgörande för en god sömn och därför ska man minimera exponeringen för blått ljus på kvällen och innan man ska sova. Däremot ökar blått ljus möjligheten till god sömn om man exponeras för det på dagen, gärna under morgontimmarna eftersom det återställer dygnsrytmen. En morgonpromenad handlar enligt mig alltså först och främst om att justera dygnsrytmen och i andra hand om fysisk aktivitet.

Datorer, läsplattor, mobiltelefoner och TV-apparater sänder ut blått ljus som kan störa sömnen om de används för nära inpå sänggåendet. Till och med exponering för vanligt rumsljus på kvällen kan påverka sömnen negativt. Därför bör vi tänka att ljuset ska vara som en solnedgång, lamporna ska stå lågt på kvällen och gärna golvlampor.
Det blåa ljuset passerar även genom dina ögonlock så att somna med tv;n på kan skapa störningar i din melatoninproduktion. Jag ser många föräldrar som har läggningsrutinen surplattan med sina barn vilket gör ont i varenda cell i min kropp och skapar en rädsla för hur barnet påverkas i framtiden om det inte redan gör det i dagsläget.

Studier på blått ljus har bland annat visat att de som utsätts för en ljusemitterande enhet har längre insomningstid, hade mindre djupsömn och var dessutom tröttare efter åtta timmars sömn jämfört med de som läste en tryckt bok innan läggning. Det finns också studier som tyder på ökad risk för bland annat cancer som man tror har att göra med den minskade produktionen av melatonin. Liksom kopplingar till ökad risk för depression.

Hypotalamus
Hypotalamus ten tar emot nervsignaler om ljusförhållanden från ljuskänsliga fotoreceptorer i näthinnan, som styr den biologiska klockan. Både serotonin och melatonin påverkar sömnen direkt eller indirekt.

Serotonin är en signalsubstans som finns i alla kroppens organ till exempel hjärnan, huden, mag-tarmkanalen, lungorna, njurarna, levern, äggstockarna och testiklarna. Genom serotoninets påverkan på humöret spelar det tillsammans med andra signalsubstanser som dopamin och noradrenalin en central roll i depressiva sjukdomar. Om serotoninnivån minskar hämmas kroppens förmåga att känna välbefinnande. Låga serotoninnivåer i hjärnan är troligtvis kopplat till aggressivitet och självmord. Serotonin påverkar dessutom sömnen och aptiten.

Melatonin är ett hormon som framför allt insöndras från tallkottkörteln i hjärnan. Det börjar insöndras några timmar innan man ska gå och lägga sig med störst insöndring i mitten av natten. Melatonin reglerar bland annat dygnsrytmen, sömnen, humöret, immunförsvaret och åldrandet. Melatonin är en oerhört kraftfull antioxidant (betyder ”fånga upp” och oskadliggöra de fria syreradikaler som bildas i kroppen och orsakar ohälsa när de blir för många), ännu kraftfullare än både C-vitamin och E-vitamin. Det kan passera alla cellmembran och ta sig in i alla organ i kroppen eftersom det är både vattenlösligt och fettlösligt. För att melatonin ska kunna produceras krävs frånvaro av ljus.

För mig är det viktigt att mina barn inte använder ljuskällor i tid och otid. Vi har begränsat, de spelar inte på vardagar men på helgen kan de få spela om de har varit ute och lekt, vi har inget planerat och oftast sker det efter cirka 17. Den begränsningen funkar för oss och barnen påverkas inte av att de sätter sig mot kvällen. Det finns också blåljusfilter att installera som tar bort det blåa ljuset vilket gör att du åtminstone får en hälsosammare tid framför surfplattan/tv/mobil.
Jag skulle kunna skriva en roman om hanteringen av digitaliseringen och barn men vad vi gör eller snarare tar bort är är absolut inte säkert att det är den rätta vägen men jag ser att våra barn är väldigt kreativa, har lätt för att leka själva och tar ofta för sig saker i vardagen att göra eftersom de vet att surfplatta/mobil inte är ett alternativ att be om. För mig handlar det inte om att vara motståndare på något sätt utan att om kroppens biokemi och att inte skapa obalanser.
En stor positiv sak är att i vardagen är det INGET tjat om att få spela eller annat för de vet att det inte är aktuellt så det tas inte upp.

Förutom påverkan på våra hormoner ökar belastningen på våra nackkotor med minst 30 procent i den klassiska surplattenacken som bildas när man tittar mot en skärm. Varför har du ont i nacken? Sitter stilla, dålig hållning och svag i kroppens hållningsmuskler?