Superenkelt hemmapass på kort tid

Bild 1+2 =övning 1 (plankan till armbågar)
Bild 3 = övning 2, korsande utfall (ev hopp)
Bild 4+5 = armhävning med benet ut i sidan, benet går sedan och möter motsatt armbåge

jobba 10-15 X 3-4 varv eller på tid 30-40 sek, vila hälften och upprepa 3-4 varv.