Meningsfull vardag

Häromdagen i p4 pratade vi om medvetenhet när man gör en förändring och framförallt när det kommer till viktminskning eller diffusa mål som hälsa.
Vi pratade om hur viktigt det är att veta vart man har sina egna värderingar och veta sin varför när man tackar ja eller nej.
Det kommer finnas mängder med situationer som du behöver ta ställning till INNAN du utsätter dig för dem. I början kommer valen göras med större motivation eftersom du har en boost från att du precis har bestämt dig. Ju närmare målet du kommer men ju längre tid in på resan mot målet kan det vara lätt att falla in i vardagens ekorrehjul och framför allt gamla vanor där du inte tackar nej till kakan eller glömmer att köpa grönsaker och tar pastaportionen istället. 

Hur gör man då? Här är några tips!
1. Vad är ditt mål? Vad är en meningsfull vardag för dig? Är det att ge? att få? Visa kärlek? Omtanke? Delaktighet?
2. Vad är vikitgt att du gör för att nå ditt mål och känna att dina val gör skillnad? 
3. Vad är vikitgt att du gör mindre av för att nå ditt mål och känna att din val gör skillnad?
4. Vem vid din sida ger dig alltid det du behöver, inte nödvändigtvis att den håller med men ger dig sanningen, peppen eller helt enkelt en kram eller en spark när du som mest behöver den?

Avslutar med Sofia Silverdotters kloka ord:
Hjälp mig i dag att leva mitt liv utifrån just den jag är. Ge mig mod att släppa masker, kliva ur begränsningar och att hitta och hedra det som är djupt meningsfullt – för mig. Hjälp mig att frigöra det som känns instängt och visa mig alltid vägen till mer frihet och meningsfullhet.

Påminn mig om att alltid välja med hjärtat och att mitt syfte här på jorden är tätt omslingrat kring glädjen. Gör mig redo för att släppa det som inte längre ger mig mening och hjälp mig att frigöra dåligt samvete och skuld när jag sätter mig själv främst.

När jag tvivlar, påminn mig om att skala bort allt som inte är sant, för att kunna se det som döljer sanningen. Hjälp mig att alltid lyssna på min inre visselblåsare och att ta modiga steg, även om jag ibland får ta dem på egen hand med mig själv.