Lucka 5 - citat

Om du inte gillar vart du är
- BYT PLATS!
du är inget träd!