Lucka 2 - tugga maten

Ett steg mot en optimal livsstil är att skapa en medvetenhet kring hur du äter. Vad stoppar du i dig? När? och HUR?
Det är hur som lucka nr 2 fokuserar på. Tuggar du maten? sitter du ner? Står du upp? Hoppar du måltider för att du är stressad? Äter du ute? Har du med dig mat? Hur lång tid tar din måltid från första till sista tuggan? Hur många gånger tuggar du maten innan du sväljer?

Det tar cirka 20 minuter innan mättnadskänslan kommer. Äter du för snabbt är det väldigt lätt att överäta. Du kanske redan är mätt innan portionen är klar om du äter medvetet ELLER upptäcker att du faktiskt tog för lite mat och behöver ta om, men hur vet du vad som är vad om du inte känner efter och låter maten sjunka ner?
Magen mår mycket bättre att få ner finfördelad mat än ett halvt kycklingben så därför är det viktigt att tugga maten för att få en lugnare mag-tarmkanal och underlätta optimalt näringsupptag.
Just tuggandet har också en effekt på vår mättnadssignal. Därav är det mindre bra att äta flytande föda för viktnedgång om du inte vill gå hungrig - vi föddes med tänder!
Tuggar du maten ordentligt utsöndras också mer saliv och dess enzymer påbörjar då redan nedbrytningen av maten redan i munnen.

Notera hur du äter, skapa en medvetenhet om vad du skulle kunna förbättra.