Lucka 2 - Stoppa energitjuvarna

Låg energi beror kort och gott på obalans i kroppen. Anledningarna kan vara en eller fler, för mycket på jobbet, vardagsstress, dåligt förhållande, för lite fysisk aktivitet, för dålig kost, för lite sömn med mera.

Första steget är alltid att identifiera VAD som stjäl energi och vad du kan göra åt det. Vägen kan vara lång men den måste vandras.

Börja att frigöra dig från andras förväntningar på dig. Många av oss har ett krav på oss själva utifrån vad vi tror andra förväntar sig av oss. Ska jag vara ärlig så är de flesta människorna för egoistiska för att tänka på vad andraska göra och fullt upptagna med vad dem själv gör. Det finns de människor som otrycker sig negativt genom små ord, sitt kroppsspråk eller blickar. Dessa människor är egentligen upptagna med att tillfredställa sig själva genom att nedvärdera andra.

Det finns en utvecklingsmetod som heter  GROW. Den står för Goal, Reality, Options och When/What. Den här metoden hjälper dig att avslöja vad du vill och hur du ska uppnå det. Modellen används i syfte att öka energinivåer:
Goal: Ange ett konkret mål (och delmål) för vilken energinivå du vill vara på. Ranka målet på en skala från ett till tio. Är tio realistiskt? Eller sju?

Reality: Ranka energinivån just nu. Var någonstans på skalan är det i förhållande till ditt mål?

Options: Vilka valmöjligheter har du för att nå målet, och vilken är den bästa vägen?

When/What: När ska du vara i mål, och vad specifikt behöver du göra för att nå ditt mål?