Lucka 16 - mer mental träning åt folket

Hjärnans uppgift är att få oss att överleva när omgivningen förändras. Motivation tillsammans med vilja är nödvändigt för att vi ska gå mot förändring. 
Hjärnan vill spara på energi, därför kallar många sig lata av naturen eller bekväma. Om vi ska förändra ett beteende eller ett nytt beteende måste vi se vår vinst tydligt framför oss annars tar latheten över.

Anledning till att vi har lätt att falla tillbaka är vanans makt och har det beteendet eller mönstret vi vill bli av med mer upparbetade nervbanor i våra vanor kommer hjärnan välja den banan fram tills vi gjort vårt nya mönster starkare. Det vill säga att vi måste MEDVETET göra en förändring under längre tid för att skapa starkare nervbanor till det nya beteendet eller mönstret.
Hur lång tid det tar att förändra ett beteende eller skapa en ny vana är väldigt individuellt och i relation till vilja samt motivation till förändringen. Förstår du nu varför första inlägget handlade om målsättning? Vi behöver arbeta mer med vår målsättning, veta varför och vad vinsten kommer bli innan vi startar en förändring för att den inte ska bli negativ och upplevas som ett misslyckande.

Vi behöver träna på ett annat beteende, avsätta tid och hitta en plan för andra tankemönster för att det ska kunna bli en förändring. Lägg mer energi på att förestålla dig målet än att reflektera hur du kommit dit du är nu och varför du inte gjort en förändring tidigare. Så ska äta sundare, börja träna, bli mer ödmjuk mot dig själv och andra eller sova mer behöver du aktivt göra val varje dag eller flera gånger om dagen.

Något som vi behöver göra är att vi utmanar oss varje dag med något nytt för att låta hjärnan arbeta. Jag har sagt det innan men mitt mål varje dag är att bli 1 % bättre på något.  
Vill du vara hjärnfrisk när du blir äldre är hjärngympa viktigt, sund kosthållning och motion viktigt!

Här finns förslag på olika appar beroende på ditt behov om du behöver stöd längs vägen! Vad blir din nya lärdom idag?