Lucka 12 - GMO

Idag tänkte jag skriva lite om GMO (genmanipulserade eller genmodifierade organismer). Med GMO menas att man gör ingrepp i arvsmassan hos en organism för att förändra dess egenskaper. Naturen skyddar oss mot att korsa olika arter. GMO ser till att det från en art till en annan överförs genetiskt material som ger upphov till en viss önskad egenskap. Det går helt enkelt inte att korsa fisk och vete för att vetet ska tåla kyla bättre eller vetet ska få fjäll.

De multinationella företagen inom kemi- och läkemedelsindustri dominerar forskning och utveckling inom gentekniken.
Vinsterna sägs främst vara:
kortsiktig vinst
optimerade transporter och hantering av livsmedel
ökade marknadsandelar och vinst för multinationella företag
kontroll över världens livsmedelsförsörjning
Ett stort problem är att man utrvecklar resistens mot växtgifter som producenterna själva skapat.

Märkningen inom GMO är högt tvivelaktig. Ett stort problem inom GMO är att du kan ta patent på gener eller hela organismer. Ingen företag kan ta patent på paprika men på speciella gener som du kan tillföra paprika för att få en speciell egenskap. Ofta i form av mer motståndskraftig, billigare att producera och ökad skörd.

Hälsoriskerna är dessutom överhängande. Människokroppen vet inte hur den ska ta hand om genmanipulerad mat. Gener för bekämpningsmedel överförs till grödor som kan tas upp av bakterier i tarmen som sedan producerar bekämpningsmedel i kroppen. Nya rön visar att kroppen inte kan bryta ned modifierade gener.
Hela vårt ekosystem rubbas!

Läs gärna denna folder, skrämmande och viktig upplysning för dig som konsument!