Lucka 1 - beskriv optimal hälsa för dig med en mening

Grunden i att må bra är att veta vad du vill och varför. Att kunna ha ett mantra som du kan upprepa för dig själv skapar en positiv känsla och en medvetenhet mot målet. Så första utmaningen blir att fundera över vad optimal hälsa innebär för dig? Detta är grunden till resterande 23 luckor som kommer ta dig mot ditt mål!