Intressant tanke

Varför märker vi ut ekologisk eller kravmärk mat? Liksom Fair trade? Borde det inte vara en självklarhet med obesprutad mat och schysta arbetsförhållanden?
Jag tycker att mindre fokus borde ligga på att märka ut ekologisk/kravodlade råvaror och istället sätta samma dödsskalle på besprutad mat som finns på cigarettpaketet. Precis som med rökning kommer det att finnas de som är villiga att ta riskerna.
En mindre del av vår lön går till mat jämfört med förr. Som en härlig åhörare på gårdagens föreläsning sa "Jag ser hälsosam mat som min livförsäkring". 
Idag är inte största problemet att vi inte kan livnära jordens befolkning utan att människor inte har råd att köpa mat. De som är hårdast drabbade är de som själva produkcerar mat, det vill säga småbönderna.

De metoder som används i det moderna konventionella industrijordbruket är inte uthålliga. Med hjälp av förädlade sorter, stora mängder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel har man uppnått en stor livsmedelsproduktion, men med resultatet att åkermark förloras genom jorderosion och försaltning, att den biologiska mångfalden minskar, vatten och jord förorenas och att många människor som arbetar i jordbruket förgiftas av bekämpningsmedlen. På många håll där konstbevattning gett fantastiska skördar är vattenbrist nu ett alltmer akut problem. På lång sikt kommer jordbruket helt enkelt inte att kunna producera tillräckligt med mat om det inte ställs om till mer hållbara metoder.

Ibland kan man höra att ekologisk produktion ger lägre skördar och därmed ökar svälten i världen. Det är en missuppfattning som grundar sig på att man använder sig av svenska skörderesultat när man jämför ekologisk och konventionell produktion i hela världen. Det är visserligen sant att skördarna i ekologisk produktion i Sverige sjunker något när man lägger om från konventionell produktion. Men en mängd studier av övergången till ekologisk produktion i länder som Argentina, Kina, Nepal, Mexiko, Etiopien, Mali och Filippinerna visar i stället på skördeökningar på allt från 50–500 procent. Allra bäst visar sig det ekologiska lantbruket vara för människor som lider brist på mat och som bor i områden med utarmade jordar i de fattigaste delarna av världen.

Läs gärna mer på Naturskyddsföreningen samt KRAV.