Eko, biodynamiskt eller närproducerat?

I mångas öron låter rubriken likadant men det skiljer sig på dessa 3 olika sätt att märka ett livsmedel på och vad det finns för krav på de olika märkningarna. Många väljer automatiskt ekologiskt odlat om de får möjlighet. Är det alltid det bästa alternativet?

Idag finns det många olika inriktningar inom ekologiskt odling men grundtanken är ett kretsloppsjordbruk där så mycket som möjligt av det som behövs för produktionen kommer från gården själv. 

Tyvärr är även livsmedelsindustrin lite lurig här med. När det kommer till animalisk mat, så är kvalitén på ägget, köttet eller fisken helt beroende av vad för typ av mat djuret fått att äta, d.v.s. att maten de fått är anpassade för dem. En kossa skall födas upp på 
gräs!

Ekologiskt producerat kött är givetvis bättre än icke ekologiskt MEN bara för att maten är ekologisk innebär det inte att den är gjord för oss. Ta kött som exempel; ekologiskt kött kan innebära att djuret är uppväxt på spannmål men att spannmålet i sig är ekologiskt odlat. Varken gris, lamm eller nöt är byggda för spannmål. Det bästa är att djuren har varit gräsbetande större delen av året. 

Genom att välja närproducerat livsmedel minskar transporterna. Detta innebär dock inte att välja närproducerat är bäst för miljön i alla lägen. Till exempel, en svensk växthusodlad tomat kan orsaka större utsläpp av växthusgaser (om växthuset uppvärms med fossilt bränsle) än en italiensk tomat odlad på friland och transporterad hit med lastbil. En bra grundregel är dock att närproducerat ofta är bra för miljön!

Är ett livsmedel biodynamiskt odlat innebär det ett helt kretsloppstänkande med naturen. Kravställningen är högre än för ekologiskt och KRAV-odlad mat.

Du bör helst välja viltkött eller gärna från en gårdsbutik där du kan fråga om djurets uppfödning så det passar dina krav på det animaliska livsmedlet. Storskalighet och kvalité går väldigt sällan att förena som ett.

Ser man till Österrike så har de bara halv den svenska jordbruksarealen, ändå försörjer sig dubbelt så många på österrikare på jordbruk. Trots att man i Österrike, till skillnad från Sverige, satsat på att ha många små slakterier och förädlar maten på gården, är denna hantverksmässigt producerade mat billigare än den svenska. Till skillnad från den svenske småbonden kan den österrikiske småbonden leva på sin verksamhet. Något att ta efter i Sverige kanske, innan vi tar bort alla betesmarker för att bygga industrier? Men då gäller det att du som konsument också prioriterar dessa småbönder och kvalité.

Köper du i butik bör du i den mån det går alltid välja ekologiska, biodynamiskt eller naturbeteskött i den mån det går. I detta fall betalar man ofta för kvalitén, i övriga fall innehåller ofta köttet skrämmande höga halter av onaturlig fettsyrafördelning och dessutom i värsta fall även antibiotika och tillsatta hormoner. Ett fettrikare kött ger naturligt fett som vi inte behöver vara rädda för.