Du lever - glöm inte bort att andas!

Jag har skrivit om vårt lymfsystem tidigare. Ett mäktigt system som löper liknande vårt blodsystem i kroppen men vars syfte är att avlägsna gifter och skräp från kroppens celler. Jag skrev då om att detox snarare borde handla om att rena lymfsystemet än att dricka juicer. Det finns en anledning varför man kallar lymfsystemet "det stora avloppssystemet".

Jag ska förklara lite mer ingående. 

Lymfvätskan kan enbart fungerar med hjälp av andningen och fysisk aktivitet. Lymfvätskan i sig består av trögflytande proteiner. Lymfvätskan löper med blodbanan och är överskottsvätska från blodomloppet.

Vår andning, om vi gör det på ett korrekt sett. Många andas bakvänt ska ”massera” diafragman som rör sig likt en pump som för lymfvätskan runt i kroppen. När vi andas in ska magen åka ut och sjunka in när vi andas ut. En andningscykel funkar på så sätt att det bildas över/undertryck i kroppen. Vi har massor med små kapillärer i hela kroppen som är parallellkopplade med venerna. När vi andas in bildas ett övertryck och när vi andas ut bildas ett undertryck. Vid övertrycket pressas lymfvätskan ut från blodet till kapillärerna och vidare till de större lymfkärlen. Kärlen är uppkopplade på grynsstora lymfnoder runtom i hela kroppen. Kvinnor lymfsystem är betydligt mer komplicerat än mäns och består av många fler lymfnoder. Lymfvätskan fraktas i de stora lymfkärlen som går parallellt med de stora blodkärlen längs med ryggraden och kopplar på två stora vener vid nyckelbensfästena. Dessa kopplingar kan man massera som en del av en behandling för att få igång systemet. Vad gör vi av överbliven vätska? Jo vi gissar ut det!

Andetaget bör ske genom näsan. I bihålorna och via halsmandlarna får bakterierna sig en utmaning. Det är kroppens första försvar mot sånt som vi inte ska ha i kroppen. Det viktigt att både andas in och ut genom näsan. Vid försämrad anding Försämras luftcirkulationen och trycket i näsan och bihålorna som skapar en grogrund för bakterietillväxt och inflammationer. När vi andas ut genom näsan återfuktar vi slemhinnorna i näsan. Andas vi in genom näsan och ut genom munnen får inte näsan samma fukt. Har du problem med torr näsa och slemhinnor kan du använda kokosolja att smörja med och försöka träna dig till näsandningen. Har du problem med att du ofta får bihåleinflammation bör du se över din anding. Har du problem eller haft problem med dina halsmandlar bör du rikta fokus på ditt lymfsystem.

De lymfatiska organen är brässen, mjälten, lymfnoder och blindtarmen. Mer info kommer senare.

Humma har visat sig vara effektivt mot bihåleinflammation:

Stäng munnen och låt främre delen av tungan vila bakom framtänderna uppe i gommen på dess naturliga plats.
På utandning säg “Hmmm…”, dvs “snörp åt” i stämbanden och pressa ut luften genom näsan så att ett hummande ljud uppstår.
Du kan känna hur det vibrerar litet i käken. Vibrationerna ökar luftcirkulation och produktion av NO i näsa och bihålor.
Vid konstant täppt näsa eller bihåleinflammation upprepa 20-40 andetag (ca 5-10 minuter) 2-4 gånger per dag under tio dagar eller tills besvären är borta.
Ännu bättre effekt verkar det ge om man samtidigt som man hummar trycker in öronflärparna med pekfingrarna. Detta stimulerar vagusnerven som är direktkopplad till vårt lugn- och ro-system (den parasympatiska delen av autonoma nervsystemet).
Övningen kan också göras i förebyggande syfte när du är på väg att bli förkyld eller när andan faller på.

Du har sett lymfvätska många gånger utan att du tänker på det, till exempel när du fått en blåsa. Den klara vätskan är lymfvätska.