Decemberboost 6 - kort fys

30 sek per övning x 10 varv, klart!