Decemberboost 17 - lär dig förhålla dig till livet

Hur du förhåller dig till livet påverkar din livskvalité och vad som sker för stunden och in i framtiden.
Precis som jag skrivit innan så kan vi lära oss att tolka situationen och den spontana reaktionen. 
Fastnar du i negativa tankebanor sker en konstant stressreaktion i din kropp. Kan du istället vända dina tankar och se saker från den ljus eller positiva sidan kommer stressreaktionen minska i din kropp.

Du kan inte förändra vad alla andra gör, tänker eller agerar men du kan förändra hur du själv väljer att tolka det eller agera. Att lära dig förhålla dig till livets med- och motgångar kommer. Uttrycket "det är inte hur vi har det utan hur vi tar det" stämmer väl överens med hur vissa människor kan vara positiva och glada oavsett om andra kan tänka eller tycka att de borde vara bedrövade.
Forskarna säger att utrymmet i hjärnan för "fara/negativa tankar" är 10 gånger större än själva lyckorummet och därför plockar hjärnan gärna upp det som är negativt runt oss.

Upprepade orostankar kring sådant vi INTE vill ska hända kan ”lura” hjärnan och få den att tro att det faktiskt har hänt. Den kan inte skilja mellan tankar och verkliga händelser, och sätter i gång kroppens stresshormoner. För mycket oro kan leda till att vi blir sjuka. Vid negativ stress fokuserar kroppen på att överleva och stänger av andra viktiga funktioner, till exempel tarmarna. Dessutom som jag skrivit tiidgare finns vagusnerven som en direkt länk mellan mag-tarmkanalen och hjärnan så varför tror du att du blir kissnödig när du blir nervös eller får ont i magen av något du upplever negativt?

Har du svårare att hitta det positiva så avsätt tid varje dag för reflektion. Leta tacksamhet, leta glädje och energi! Vi kan ätas upp av krig, människor som har det sämre än oss själva (eller bättre!), sjukdomar eller olyckor men lär dig förhålla dig till allt detta och gör vad du kan. Sluta inte oroa dig, sluta inte gråta men försök att skratta eller hitta ljusa stunder oavsett vart du befinner dig.

Har du det stressigt på jobbet så hitta ett sätt i dina tankar att förhålla ig till stressen eller gör något åt den!

Utmaning idag:
För varje negativ tanke hitta något positivt i stunden. Bli mer närvarande!