Alternativ behandling 

Många gånger upplever jag att patienter inte våga berätta för sina läkare om deras alternativa behandlingar eller vilket vägval de gjort när det kommer till val av kost. Det finns en rädsla i det och en negativ inställning till alternativa behandlingar istället för att se att alternativ och tradiotionell skolmedicin kan komplettera varandra.

Detta är väldigt positivt!