Ät kött av RÄTT sort!

Det har florerat under en tid artiklar om hur rött kött påverkar hälsan negativt. Det mest intressanta är hur människor köper debatten utan att ifrågasätta.
STORskalig köttproduktion är negativt för oss i många avseenden och har stor påverkan på miljö, inivid och djuret.
Hur hållbart är det att frukter som produceras på andra sidan jordklotet fraktas hit? För att inte tala om näringsinnehållet i dem när de får mogna på vägen? Eller den mängd spannmål som krävs och de utsläpps som görs för att föda en storskalig köttproduktion som många människor sponsrar.
Kött är ett livsmedel som människan ätit sedan tidernas begynnelse, skillnaden anser jag finns i hur många idag väljer sämre kvalité på köttet och för att inte tala på hur resten av livsstilen ser ut med stor mängd raffinerade produkter (stora mängder kolhydrater, socker, andra tomma kalorier, halv- och helfabrikat)

Lågkolhydratkost och framförallt clean eating har en väldigt positiv inverkan på vår matkonsumtion då ekologiskt och NÄRproducerat alltid går i första hand. Vi väljer inte bara bättre råvaror (konsumenmedvetenhet) utan äter större delen av djuret som minskar matsvinn utan också ger den fettrika och kolhydratsreducerade maten ökad mättnad och en spontan kalorireduktion vilket minskar kostens belastning på miljö och klimat.

En stor belastning som sällan tas upp är kopplingen mellan fossilbränslen och spannmåls- och sojaodlingen. Den bygger idag på ett stort inslag av konstgödsel som kräver fossilt naturgas och den ändliga resursen fosfor och ofta även på användande av bekämpningsmedel. Den kräver också stora vattenresurser som på många håll i värden är på väg att sina. De billiga köttfabrikerna är inte effektivare på att producera mer kött per använd yta. Däremot ger de billigare kött tack vara billiga fossila bränslen och statliga subventioner. Det är det billigare köttet som orsakat den ökade köttkonsumtionen under de senaste decennierna. Jag tycker inte vi ska äta MINDRE kött men se över kvalitén på köttet vi äter och se till att ta tillvara på hela djuret - ta nytta av det animaliska fett vi faktiskt är skapta för att äta. Ät mer naturbetes och VILT kött som snarare bidrar till god miljö.

Världsnaturfonden WWF menar också att naturbete på ängsmark binder kol och i slutändan därför bidrar till en positiv klimatpåverken och biologisk mångfald. 

Om vi börjar äta mer naturbeteskött och vilt kommer produktionen att minska ("äta mindre" kött) men tvingas istället att äta HELA djuret och kött av bättre kvalité (fettsammansättning mellan omega 3 och omega 6). Mindre fossila bränslen kommer att gå åt och vi spar därmed jordens resurser.

Frågan är också vad de som hakat på "trenden" en "köttfri måndag" ersätter sitt kött med? Hur ser resterande livsstilen ut? Går du? Cyklar eller kör bil? Hur mycket mat kastar du i veckan eller hur mycket sopor gör du av med? Handlar du ekologiskt? Hur mycket socker och tillsatser äter du i veckan?

Jag utmanar dig istället att INTE köpa eller äta halv- eller helfabrikat på en hel vecka! Allt du äter ska vara tillagat från grunden och nej det gäller då inte att äta alla måltider ute!